lexus pre owned

LEXUS
PRE-OWNED

Πρόγραμμα εγκεκριμένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Lexus.

lexus service

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LEXUS

Αφεθείτε στη αξεπέραστη φροντίδα Lexus που συνοδεύει την αγορά ενός αυτοκίνητου Lexus.

concept cars

CONCEPT
CARS

Τα Lexus concept cars παρέχουν μία μικρή και συναρπαστική γεύση των μελλοντικών μας σχεδιαστικών κατευθύνσεων.

main menu lexus brand

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές σχεδιαστικές μας έννοιες και ιδέες.

hybrid cars

ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η πλήρως Υβριδική Τεχνολογία στην πράξη.

lexus today

Η LEXUS ΣΗΜΕΡΑ

Μοναδική προσέγγιση στον πρωτοποριακό σχεδιασμό και απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον

LEGAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ανοίγοντας και χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο της Lexus, αποδέχεστε την παρούσα πολιτική δίχως περιορισμό και άνευ όρων. Κατά συνέπεια, η πρόσβασή σας στον διαδικτυακό τόπο της Lexus υπόκειται στην παρούσα πολιτική καθώς και στους εφαρμοστέους νόμους.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο διαδικτυακός τόπος της Lexus περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τα προγράμματα προώθησης της Lexus. Τα προϊόντα της Lexus που περιγράφονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο διατίθενται προς πώληση μόνο στην Ευρώπη, και τα προγράμματα προώθησης διατίθενται μόνο στις χώρες που αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο πρόγραμμα προώθησης.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρατίθενται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των πληροφοριών που μπορεί να σας παρέχει κάποιος εξουσιοδοτημένος έμπορος ή επισκευαστής της Lexus.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές. Η ΤΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να επιφέρει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και δίχως προειδοποίηση, στα μοντέλα, τον εξοπλισμό, τις προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LEXUS

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που διατίθενται ή παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Lexus προορίζονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελούν προσφορά πώλησης των προϊόντων Lexus. Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής, και οι πραγματικές τιμές που προσφέρουν οι εξουσιοδοτημένοι έμποροι της Lexus ενδέχεται να διαφέρουν. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Lexus υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της επιμέρους σύμβασης πώλησης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

Όλες οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν μετρηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων αυτής, σε όχημα σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποιο όχημα σειράς, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Lexus. Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές CO2 του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρουν από τις μετρηθείσες τιμές. Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (π.χ. η κατάσταση του οδοστρώματος, η κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εγκατεστημένος εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών κ.ά.) μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "COOKΙE"

Η ΤΜΕ χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookie για να βελτιώνει συνεχώς τον ιστότοπο Lexus, με απώτερο στόχο να γίνεται πιο χρήσιμος για εσάς. Η ΤΜΕ μέσω αυτής της τεχνολογίας δεν καταχωρεί στοιχεία ανά επισκέπτη/χρήστη , επομένως καμία πληροφορία συγκεκριμένα για εσάς δεν αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας (browser), έτσι ώστε να μην δέχεστε cookies ή να σας προειδοποιεί στην περίπτωση που λαμβάνετε cookies. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τεχνολογία cookie πατήστε εδώ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην ΤΜΕ μέσω του διαδικτυακού τόπου της Lexus χρησιμοποιούνται μόνο από την ΤΜΕ για τη βελτίωση των υπηρεσιών που η ΤΜΕ σας παρέχει. Η ΤΜΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίζει τη συλλογή, μετάδοση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη φύση των δεδομένων αυτών. Η ΤΜΕ δε χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλει μηνύματα ή πληροφορίες που δεν έχετε ζητήσει, ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά ούτε τα πωλεί σε τρίτους δίχως τη δική σας συγκατάθεση.

Εφόσον η ΤΜΕ δεν υποχρεούται να παρακολουθεί ή και να ελέγχει τυχόν στοιχεία που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Lexus από τους χρήστες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με τα εν λόγω στοιχεία χρηστών, η ΤΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει περιοδικά τα στοιχεία αυτά και να διαγράφει τυχόν τέτοια στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο δίχως αιτιολόγηση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις εικόνες ή τα γραφικά του παρόντος διαδικτυακού τόπου για προσωπική, μη εμπορική χρήση, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάδοση, αδειοδότηση ή δημοσίευση αυτών δίχως την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΤΜΕ.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσίας που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Toyota Motor Corporation of Japan, της TME ή άλλων τρίτων. Απαγορεύεται η χρήση, φόρτωση, αντιγραφή ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο δίχως την έγγραφη άδεια της Toyota Motor Corporation, της TME ή των άλλων τρίτων, ανάλογα με την περίπτωση.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος της Lexus ενδέχεται να περιέχει υπερκειμενικές ζεύξεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι εντελώς ανεξάρτητοι του παρόντος. Η ΤΜΕ δεν κάνει δηλώσεις ούτε παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με την ορθότητα, πληρότητα ή γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις υπερκειμενικές ζεύξεις ή τους άλλους διαδικτυακούς τόπους, και η πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που συνδέονται με εκείνον της Lexus γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ

Παρότι η ΤΜΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ορθές, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητά τους, και η ΤΜΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα ή γνησιότητα καμίας πληροφορίας που περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν, παρέχονται σε εσάς ως έχουν, δίχως καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε συνεπαγόμενη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΤΜΕ ρητά αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, συμπερασματικές ή ειδικές ζημιές που προκύπτουν από ή συνδέονται με την πρόσβαση ή χρήση του διαδικτυακού τόπου της Lexus, συμπεριλαμβανομένης δίχως περιορισμό και κάθε απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από ιούς που επηρεάζουν τον υπολογιστή σας, και της χρήσης πληροφοριών που αποκτώνται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Lexus.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΤΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές της ανάγκες, και με την ευκαιρία αυτή σας καλεί να επισκέπτεστε τη σελίδα και να ελέγχετε την πολιτική που και που.

Στον ιστότοπο Lexus γίνεται χρήση της τεχνολογίας «cookies», η οποία είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του. Tα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας Lexus. Χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας θεωρούμε ότι αποδέχεστε την λήψη «cookies» από τον ιστότοπο Lexus.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ