ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ MY LEXUS

Δημιουργήστε λογαριασμό στο My Lexus για να αρχίσετε να απολαμβάνετε έναν κόσμο γεμάτο συναρπαστικές λειτουργίες και περιεχόμενο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης των συνδεδεμένων υπηρεσιών LEXUS

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.              ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σε αυτούς τους Όρους Χρήσεως:

Ο Λογαριασμός MyLexus σημαίνει ότι τον λογαριασμό σας MyLexus που είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης MyLexus και/ή της εφαρμογής MyLexus,

Υπηρεσίες σημαίνει τις Υπηρεσίες Τηλεματικής και, εφόσον διαθέτετε όχημα Lexus με ενσωματωμένη λειτουργία πρόσβασης  στο Διαδίκτυο, την Υπηρεσία Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις Περιεχόμενες Υπηρεσίες,

Υπηρεσίες Τηλεματικής σημαίνει υπηρεσίες που συνδέονται με το ταξίδι σας, την οδηγική σας εμπειρία και σιγουριά, όπως περιγράφονται στον ιστότοπο https://www.lexus.gr/ownership/about-my-lexus/lexus-link/  ,

Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σημαίνει την υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3,

Περιεχόμενες  Υπηρεσίες σημαίνει τις επιπρόσθετες (over-the-top) υπηρεσίες (π.χ. ραδιόφωνο Διαδικτύου) που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Μέσω της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον σχετικό τρίτο Πάροχο Υπηρεσιών, ανάλογα με τη χώρα χρήσης ή μέσω άλλων μέσων πρόσβασης στο Διαδίκτυο (όπως σύνδεση Bluetooth με το smartphone σας). Για περιγραφή των Περιεχομένων Υπηρεσιών , ανατρέξτε στο https://www.lexus.gr/ownership/about-my-lexus/lexus-link/  

Όροι Χρήσης σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης,

TME, εμείς, μας, ή εμάς σημαίνει την Toyota Motor Europe NV/SA, μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, οργανωμένη σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο, με καταστατική έδρα στην Λεωφόρο Bourget 60, 1140 Βρυξέλλες, Βέλγιο, και νόμιμη στην Τράπεζα Επιχειρήσεων Crossroads υπό τον εταιρικό αριθμό 0441.571.714,

Τρίτος Πάροχος Υπηρεσιών σημαίνει κάθε πάροχο(ους)  υπηρεσιών, άλλον από την ΤΜΕ, που είναι αναμεμειγμένος στην παροχή της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Περιεχομένων Υπηρεσιών προς εσάς,

Χρήστης, εσείς, ή σας σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού του/της/του MyLexus.


 

 

2.              οΙ ΠΑΡΟΝΤΕς ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αναμεσα σε εσασ και εμασ

2.1          Με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες, καταρτίζετε σύμβαση με την TME (i) για την παροχή από εμάς και την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Τηλεματικής και (ii) για την διευκόλυνση από εμάς της πρόσβασής σας και χρήσης της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Περιεχομένων  Υπηρεσιών. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.              ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; - ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ σας στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1          Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτές.

3.2          Η εγγραφή σας στις Υπηρεσίες υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

3.2.1               να έχετε λογαριασμό MyLexus,

3.2.2               να είναι το όχημά σας Lexus εξοπλισμένο με συνδεδεμένες λειτουργίες οχήματος,

3.2.3               να έχετε αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, και

3.2.4               να έχετε ενεργοποιήσει την εγγραφή σας.

3.3          Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εάν συνδέεστε με τον λογαριασμό σας MyLexus από  πολλαπλές (κινητές) συσκευές, οι λειτουργίες ορισμένων Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της «λειτουργίας απορρήτου», της ανιχνευσιμότητας του οχήματός σας Lexus κ.λπ.) θα είναι εξίσου διαθέσιμες από κάθε συσκευή.

3.4          Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που θα εξηγηθεί κατά την ενεργοποίηση της συνδρομής. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών βασίζεται στην ιδιοκτησία του οχήματος. Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή, ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης που εξηγείται στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να  αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, σημειώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο (tick the box). Εάν η επαλήθευση ιδιοκτησίας αποτύχει ή διαφορετικά δεν είναι δυνατή, θα σας ζητηθεί να επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπό σας για να ενεργοποιήσετε τις Συνδεδεμένες Yπηρεσίες.

4.              πωσ μπορειτε να καταργησετε τις υπηρεσιεσ;

4.1          Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειαστεί να μας καταβάλετε οποιαδήποτε αποζημίωση.

4.2          Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παύσετε να λαμβάνετε τις Υπηρεσίες:

4.2.1     Ακύρωση της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες για το όχημά σας Lexus:

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή στις Υπηρεσίες για το όχημά σας Lexus, πρέπει να το κάνετε μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus (στην εφαρμογή MyLexus ή στην Διαδικτυακή Πύλη MyLexus). Με την απεγγραφή σας, οι Υπηρεσίες θα παύσουν να λειτουργούν εντελώς και στο σύνολό τους για το όχημά σας Lexus.

Εάν έχετε ακυρώσει την εγγραφή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επανεγγραφείτε στις Υπηρεσίες μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus. Σημειώστε ότι προκειμένου να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να κάνετε την ίδια διαδικασία όπως και για την αρχική σας εγγραφή (συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής αυτών των Όρων Χρήσεως). Παρακαλούμε σημειώστε επίσης ότι όλα τα συνδεόμενα με το όχημα στοιχεία που παρήχθησαν υπό την προηγούμενη εγγραφή σας, θα χαθούν.

Εάν έχετε πάνω από ένα όχημα Lexus συνδεδεμένο στον Λογαριασμό σας MyLexus, πρέπει να επιλέξετε το όχημα Lexus για το οποίο επιθυμείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να επανεγγραφείτε.

4.2.2               Αφαιρώντας το όχημά σας Lexus από τον λογαριασμό σας MyLexus:

Μπορείτε να καταργήσετε μονίμως τις Υπηρεσίες για το όχημά σας Lexus, αφαιρώντας το από τον Λογαριασμό σας MyLexus.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν αφαιρέσετε το όχημά σας Lexus από τον Λογαριασμό σας MyLexus κατά λάθος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον Εξουσιοδοτημένο Πωλητή ώστε να εξουσιοδοτήσει εκ νέου τον λογαριασμό σας MyLexus για να επανεγγραφείτε στις Υπηρεσίες για το όχημά σας Lexus.

4.2.3               Όταν πωλείτε ή με άλλον τρόπο μεταβιβάζετε την κυριότητα επί του οχήματός σας Lexus, ή όταν το όχημά σας Lexus κλαπεί ή απωλεσθεί (και δεν ξαναβρεθεί):

Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε την κυριότητα επί του οχήματός σας Lexus σε άλλο πρόσωπο ή σε έναν επαγγελματία μεταπωλητή, ή εάν το όχημά σας Lexus έχει κλαπεί ή χαθεί (και δεν έχει ξαναβρεθεί), πρέπει να το αφαιρέσετε από τον Λογαριασμό σας MyLexus σύμφωνα με τον όρο 4.2.2.

Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε την κυριότητα επί του οχήματός σας Lexus, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον αγοραστή ή τον προς ον η μεταβίβαση ότι το όχημα είναι διασυνδεδεμένο και ότι ο αγοραστής/προς ον η μεταβίβαση έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στις Υπηρεσίες μέσω του Λογαριασμού του/της MyLexus. Δεν μπορείτε να πωλήσετε ή να μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες στον αγοραστή/προς ον η μεταβίβαση.

5.              ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ μας ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ/ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

5.1          Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναστείλουμε την παροχή όλων ή μέρους των Υπηρεσιών Τηλεματικήςκαι/ή να καταργήσουμε την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση και άνευ δικαστικής παρέμβασης, και χωρίς να σας καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση, ειδοποιώντας σας μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus ή αποστέλλοντας email, σε περίπτωση που:

5.1.1               έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως,

5.1.2               αποφασίσουμε, με καλή πίστη, ότι τέτοια διακοπή και/ή κατάργηση είναι απαραίτητη για εμάς προκειμένου (i) να συμμορφωθούμε με κάποια εντολή ή απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή από αρμόδια αρχή ή (ii) για να αποφύγουμε την παραβίαση οποιωνδήποτε τυχόν εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών , ή

5.1.3               υπάρχει συμβάν ανωτέρας βίας που επηρεάζει την δυνατότητά μας να παράσχουμε το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών.

5.2          Εάν διακόψουμε την παροχή του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον όρο 5.1.3, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση και την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών που έχουν διακοπεί, το συντομότερο δυνατό.

5.3          Ενδέχεται επίσης να καταργήσουμε την εγγραφή σας στο σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών  Τηλεματικής, οποτεδήποτε, εάν αποφασίσουμε να μην συνεχίσουμε γενικώς το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών για όλους τους χρήστες μας ή για όλους τους χρήστες στην χώρα σας ή την περιοχή σας, με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών με email και/ή μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus.

5.4          Εάν διακόψουμε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, καταργήσουμε την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες ή καταργήσουμε την λειτουργία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τον όρο 5.1 έως και 5.3, δεν θα δικαιούσθε και δεν θα μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε επανόρθωση, επιστροφή ποσού ή αποζημίωση πέραν των επιστροφών που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσεως.

5.5          Εάν, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την “λειτουργία απορρήτου” (ήτοι να μας σταματήσετε από το να χρησιμοποιούμε τον γεωεντοπισμό του οχήματός σας Lexus), μπορείτε να το πράξετε μέσω της Εφαρμογής MyLexus και/ή του Λογαριασμού σας  MyLexus. Εάν το πράξετε, δεν θα είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε το όχημά σας Lexus.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μόλις ενεργοποιηθεί, η λειτουργία απορρήτου θα ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες που βασίζονται στον γεωεντοπισμό, εκτός από την ασφάλιση βάσει χρήσης (εάν ισχύει). Πολλές Υπηρεσίες βασίζονται (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) στα στοιχεία γεωεντοπισμού του οχήματός σας Lexus. Επομένως, όταν η “λειτουργία απορρήτου” είναι ενεργοποιημένη, οι Υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να είναι μη διαθέσιμες ή η ποιότητα και ακρίβειά τους μπορεί να έχει επηρεαστεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε ενεργοποιήσει την “λειτουργία απορρήτου” δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που σας επιτρέπει να εντοπίζετε το όχημά σας Lexus και εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε το όχημά σας Lexus μετά από μία ειδοποίηση σύγκρουσης. Ωστόσο, εάν έχει συναφθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάσει χρήσης για το όχημά σας, ακόμη  και εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απορρήτου, τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης του οχήματός σας Lexus θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, αλλά μόνο για τους σκοπούς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου βάσει χρήσης.

Η ρύθμιση της «λειτουργίας απορρήτου» (ενεργοποιημένης ή απενεργοποιημένης) παραμένει στην θέση που έχετε επιλέξει μέχρις ότου αποφασίσετε να την αλλάξετε. Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση της «λειτουργίας απορρήτου» μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus.

Δεν δικαιούσθε να λάβετε οποιαδήποτε επανόρθωση ή επιστροφή ποσού από εμάς εάν μία ή περισσότερες από τις Υπηρεσίες δεν λειτουργούν ή λειτουργούν μόνο εν μέρει επειδή ενεργοποιήσατε την «λειτουργία απορρήτου.

5.6.   Είναι δυνατή η χρήση ενός λογαριασμού κάθε φορά με τις Υπηρεσίες Τηλεματικής. Οι υπηρεσίες τηλεματικής θα τερματιστούν όταν ο αγοραστής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τηλεματικής (μέσω της εισαγωγής χιλιομέτρων) για ένα αυτοκίνητο με το ίδιο VIN. Ο προηγούμενος τελικός χρήστης θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα του ενημερώνει σχετικά με την παύση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Τηλεματικής.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

6.              ΤΙ είναι ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ;

6.1               Περίληψη των Υπηρεσιών Τηλεματικής μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.lexus.gr/ownership/about-my-lexus/lexus-link/   

6.2          Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής:

6.2.1               προϋποθέτουν ότι θα έλθει σε επαφή μαζί σας ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος σας ή άλλο (συνδεόμενο με την μάρκα Lexus) τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εμάς να έλθει σε επαφή μαζί σας, και/ή

6.2.2               σας προσφέρουν την δυνατότητα να μοιραστείτε την τοποθεσία σας με άλλους (οικογένεια, φίλους, συνεργάτες κ.λπ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

7.              πρεπει να πληρωσετε για τις υπηρεσιεσ τηλεματικησ;

7.1          Δεν θα σας χρεώσουμε για την εγγραφή και την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Τηλεματικής.

7.2          Στην περίπτωση που, καθ’ οιονδήποτε  χρόνο, αλλάξουμε την πολιτική μας και χρεώσουμε τους χρήστες για την χρήση των Υπηρεσιών Τηλεματικής, θα ειδοποιηθείτε για αυτήν την αλλαγή εκ των προτέρων και θα έχετε τότε την δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε της Υπηρεσίες Τηλεματικής επί τη βάσει πληρωμής.

8.              για ποσο καιρο είναι οι υπηρεσιεσ τηλεματικησ διαθεσιμεσ;

8.1          Οι Υπηρεσίες Τηλεματικής θα είναι διαθέσιμες στο όχημά σας Lexus για ανώτατο διάστημα δέκα (10) ετών, εκτός εάν τερματιστούν νωρίτερα από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες Τηλεματικής σύμφωνα με τον όρο 10. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν είστε δεύτερος ιδιοκτήτης του οχήματός σας Τoyota, για παράδειγμα, μετά από τρία (3) χρόνια χρήσης από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, οι Υπηρεσίες Τηλεματικής θα είναι διαθέσιμες σε εσάς για μία περίοδο επτά (7) ετών κατ’ ανώτατο όριο.

9.              ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ από μερουσ σας των υπηρεσιων τηλεματικησ

9.1          Μπορείτε να καταργήσετε τις Υπηρεσίες Τηλεματικής για δική σας ευκολία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε αποζημίωση σ’ εμάς, καταργώντας τις Υπηρεσίες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να καταργήσετε τις Υπηρεσίες Τηλεματικής εξατομικευμένα ή χωριστά.

9.2          Εάν καταργήσετε τις Υπηρεσίες Τηλεματικής για ευκολία, θα σταματήσουμε όλες τις Υπηρεσίες Τηλεματικής εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών το αργότερο..

9.3          Εάν καταργήσετε τις Υπηρεσίες Τηλεματικής για ευκολία και εάν το όχημά σας Lexus διαθέτει την λειτουργία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η λειτουργία Πρόσβασης και οι Περιεχόμενες Λειτουργίες επίσης θα τερματιστούν αυτομάτως.

10.         Τροποποιησεισ των υπηρεσιων τηλεματικησ

10.1       Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσουμε ή να αφαιρέσουμε μία ή περισσότερες από τις Υπηρεσίες Τηλεματικής που αναφέρονται στον όρο 6.2, να τροποποιήσουμε την διαθεσιμότητά τους, τις λειτουργικότητές τους, τα χαρακτηριστικά τους, την εμβέλειά τους και/ή τις προδιαγραφές τους, να τις αντικαταστήσουμε με διαφορετικές ή ισοδύναμες υπηρεσίες ή να προσθέσουμε οποιαδήποτε διαφορετική ή νέα υπηρεσία, προσωρινά ή μόνιμα (για παράδειγμα, συντήρηση, αναβάθμιση, βελτίωση, κ.λπ.) χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή μέσω e-mail και/ή μέσω της Εφαρμογής ΜyLexus. Δεν θα δικαιούσθε οποιασδήποτε αποζημίωσης (χρηματικής ή άλλης) σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

10.2       Εάν κάποια μεταβολή είναι ουσιώδης, θα σας την γνωστοποιήσουμε μέσω της Εφαρμογής MyLexus ή μέσω email. Θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί μια τέτοια μεταβολή, εάν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης, δεν έχετε καταργήσει τις Υπηρεσίες Τηλεματικής σύμφωνα με τον όρο 9.

 

ΕΝΤΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΤΟΥΟΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ]

 

Εάν διαθέτετε όχημα Lexus με ενσωματωμένη λειτουργία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Περιεχομένων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας 3.

 

11.         ΤΙ είναι Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

11.1.  Η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και οι Περιεχόμενες  Υπηρεσίες παρέχονται από Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης τέτοιων Τρίτων Παρόχων Υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις Περιεχόμενες Υπηρεσίες εφαρμόζονται απ’ ευθείας στην σχέση ανάμεσα σε εσάς και αυτού του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών. Επομένως, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης αυτών των Τρίτων Παρόχων Υπηρεσιών προτού επιχειρήσετε πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των Περιεχομένων Υπηρεσιών. Εάν δεν αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών όταν αυτό απαιτείται, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των Περιεχομένων  Υπηρεσιών.

 

11.2. Οι Όροι και Προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών είναι προσβάσιμες ξεχωριστά στην σελίδα αυτή. Αφού ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσεως, οι Όροι και Προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών, μπορεί να είναι διαθέσιμες:

(i)        σε κάποια άλλη σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης MyLexus,
(ii)      μέσω συνδέσμων στην Διαδικτυακή Πύλη MyLexus προς τις ιστοσελίδες του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών, και/ή
(iii)     απ’ ευθείας στους Ιστοτόπους του Τρίτου Παρόχου Υπηρεσιών.

11.3. Η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και/ή οποιαδήποτε υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και η εκπομπή οιωνδήποτε (ηλεκτρονικών) σημάτων, σας παρέχονται από έναν Πάροχο Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (“Πάροχος ΥΗΕ). Ο Πάροχος ΥΗΕ θα είναι εκείνος από την χώρα την οποία αναφέρατε, κατά τη στιγμή εγγραφής σας στις Υπηρεσίες, ως την χώρα όπου πρωτίστως θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Πρόσβασης Διαδικτύου (η  “χώρα της χρήσεως”). Παρακαλούμε σημειώστε  ότι ο Πάροχος ΥΗΕ μπορεί να έχει την δυνατότητα να παύει ή να περιορίζει την παροχή της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, εάν διαπιστώσει ότι δεν χρησιμοποιείτε πρωτίστως την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο στην χώρα χρήσης σας ή σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεών του ή των όρων χρήσης του.

11.4.H TME δεν παρέχει, και εσείς αναγνωρίζετε ότι η TME δεν παρέχει, οποιαδήποτε Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και/ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η TME δεν μεταδίδει ούτε μεταφέρει οποιαδήποτε (ηλεκτρονικά)  σήματα. Η TME δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη για την μετάδοση και/ή μεταφορά οποιονδήποτε (ηλεκτρονικών) σημάτων.

11.5.Προτού μπορέσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και/ή άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε ξεχωριστά και ρητά τους όρους και προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης του του Παρόχου ΥΗΕ, που συνιστούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο ΥΗΕ. Η TME διευκολύνει απλώς την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των Περιεχομένων Υπηρεσιών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά, της ποιότητας, της πληρότητας ή της ορθότητας, της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή / και των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ούτε υποστηρίζουμε τις προσφορές υπηρεσιών οποιουδήποτε από τους Παρόχους ΥΗΕ.

11.6.Θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγή του Παρόχου ΥΗΕ στην χώρα χρήσης σας, μέσω email και/ή μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus. Θα πρέπει τότε να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης του νέου Παρόχου ΥΗΕ εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Εάν δεν αποδεχθείτε εγκαίρως τους όρους και προϋποθέσεις του νέου Παρόχου ΥΗΕ, η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (και στις Περιεχόμενες  Υπηρεσίες) θα παύσει αυτομάτως.

12.      Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο -  “πακετα δεδομενων” και “προσβασεισ”

12.1.Η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο αποτελείται από όγκους δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση και χρήση στο Διαδίκτυο από το όχημά σας Lexus. Οι προδιαγραφές προϊόντος της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο καθορίζονται από τον Πάροχο ΥΗΕ.

12.2.Η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο αποτελείται από τα εξής «πακέτα δεδομένων» και “προσβάσεων”:

12.2.1.     “Δοκίμασε & Παίξε” πακέτο δεδομένων: μέσω του πακέτου δεδομένων “Δοκίμασε & Παίξε” (και των πιθανών ανανεώσεών του – όπως προσδιορίζονται στον όρο 12.2.2), θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα «πακέτα δεδομένων» που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο που παρέχει ο Πάροχος ΥΗΕ. Αυτά τα “πακέτα δεδομένων” μπορεί να περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα δεδομένων και/ή “Υπηρεσίες Μηδενικής Χρέωσης” (όπως προσδιορίζεται στον όρο 13.1) και μπορεί να διαφοροποιούνται ανά χώρα ως προς την διάρκεια και/ή τον όγκο (εκφραζόμενο σε GB) που είναι προς χρήση μηνιαίως. Το πακέτο δεδομένων “Δοκίμασε & Παίξε” προσφέρεται δωρεάν και ενεργοποιείται μέσω  του Παρόχου ΥΗΕ από την στιγμή που ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

12.2.2.     Πακέτα δεδομένων “Μηνιαίας ή Ετήσιας Ανανέωσης: θα μπορείτε να ανανεώσετε το αρχικό σας πακέτο δεδομένων μετά την περίοδο “Δοκίμασε & Παίξε” επί πληρωμή. Αυτές οι ανανεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα δεδομένων και/ή “Υπηρεσίες Μηδενικής Χρέωσης” (όπως προσδιορίζεται στον όρο 13.1) και θα παρέχονται είτε σε μηνιαία βάση μέσω μηνιαίας αυτόματης ανανέωσης είτε σε ετήσια βάση μέσω ρητών ανανεώσεων για περιόδους δώδεκα (12) μηνών (δείτε επίσης όρο 14.4). Ο διαθέσιμος μηνιαίος όγκος (σε GB) μπορεί να διαφοροποιείται ανά Πάροχο ΥΗΕ. Αυτές οι ανανεώσεις παρέχονται από τον Πάροχο ΥΗΕ και μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus.

12.2.3.     Top-Ups : θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε Top-ups. Αυτά είναι «πακέτα δεδομένων» που έχουν σκοπό να συμπληρώσουν επιπρόσθετη συνδεσιμότητα δεδομένων όποτε εξαντλείται το μηνιαίο όριό σας όγκου δεδομένων. Τα Top-ups παρέχονται από τον Πάροχο ΥΗΕ και μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus. Μόνο ένα (1) Top-up θα είναι εφικτό την ίδια στιγμή  (δείτε επίσης όρο 14.5).

12.2.4.     Ζώνη Γεωγραφικής Πρόσβασης: Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο στη χώρα χρήσης και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία χωρίς πρόσθετη χρέωση.

 

 

13.      Περιεχομενεσ υπηρεσιεσ

13.1. Οι ακόλουθες Περιεχόμενες Υπηρεσίες μπορεί να καταστούν προσβάσιμες μόνο μέσω της Υπηρεσίας Πρόσβασης  στο Διαδίκτυο από τον σχετικό Τρίτο Πάροχο Υπηρεσιών αναλόγως της χώρας χρήσης σας (“Υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης” ή  μέσω της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή άλλων μέσων πρόσβασης στο Διαδίκτυο (όπως σύνδεση Bluetooth με το smartphone σας).

14.      ενεργοποιηση της λειτουργιασ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο διαδικτυο - ανανεωσεισ

14.1.Από τη στιγμή που εγγραφείτε στις Υπηρεσίες, και με την επιφύλαξη του όρου 11.2, η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και οι Περιεχόμενες  Υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τα σχέδια ενεργοποίησης που αναφέρονται στους όρους 14.1 και/’η 14.4.

14.2.Η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυτομάτως ενεργοποιεί τις Σχετικές Υπηρεσίες.

14.3.“Δοκίμασε & Παίξε” πακέτο δεδομένων (περίοδος δωρεάν δοκιμής)

14.3.1.     Όταν ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πρώτη φορά, μπορείτε να επωφεληθείτε από μία περίοδο δωρεάν δοκιμής (το πακέτο δεδομένων “Δοκίμασε & Παίξε (Try& Play ) για την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το κατά πόσον τέτοια δωρεάν δοκιμαστική περίοδος είναι διαθέσιμη σε εσάς και, εφόσον είναι, η διάρκεια αυτής της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, θα εξαρτηθεί από την χώρα χρήσης σας.

14.3.2.     Όπου ισχύει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος και μόλις αυτή λήξει, θα μπορείτε να συνεχίσετε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο επί  πληρωμή και βάσει των σχεδίων ενεργοποίησης που προσδιορίζονται στον όρο 14.4.

14.4.Μηνιαίες ενεργοποιήσεις ή ετήσιες ενεργοποιήσεις. Μπορείτε να αγοράσετε μία μηνιαία ή μία ετήσια ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

14.4.1.     Εάν επιλέξετε μία μηνιαία ενεργοποίηση, θα πρέπει να πληρώσετε το τέλος της μηνιαίας ενεργοποίησης εξ ολοκλήρου και προκαταβολικά κατά την έναρξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά (κατά το χρόνο της αρχικής αγοράς ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης ανανέωσης). Η Μηνιαία ενεργοποίηση θα ανανεώνεται αυτομάτως για άλλη μία περίοδο ενός (1) μηνός εκτός εάν ακυρώσετε την μηνιαία ενεργοποίησή σας μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την λήξη της κατά τον χρόνο εκείνο τρέχουσας μηνιαίας περιόδου.

14.4.2.     Εάν επιλέξετε μία ετήσια ενεργοποίηση, θα πρέπει να πληρώσετε δώδεκα (12)  διαδοχικές μηνιαίες ενεργοποιήσεις εφάπαξ. Θα πληρώσετε το ετήσιο τέλος ενεργοποίησης εξ ολοκλήρου και προκαταβολικά κατά τον χρόνο αγοράς. Εάν θέλετε να ανανεώσετε την ενεργοποίηση κατά την λήξη της ετήσιας περιόδου, πρέπει να ανανεώσετε την ενεργοποίηση μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus και να πληρώσετε το ετήσιο τέλος ενεργοποίησης εξ ολοκλήρου και προκαταβολικά κατά το χρόνο της ανανέωσης (δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση της ετήσιας ενεργοποίησης).

14.5.Top-Ups. Για κάθε μηνιαία  περίοδο (είτε βάσει μηνιαίας ενεργοποίησης είτε ετήσιας ενεργοποίησης), μπορείτε, μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus, να αγοράσετε επιπρόσθετη άδεια χρήσης δεδομένων πριν από το τέλος της εν λόγω μηνιαίας περιόδου εάν θέλετε να αυξήσετε το όριο χρήσης δεδομένων που σχετίζεται με αυτή την μηνιαία περίοδο. Ένα Τop-Up (Χρέωση επιπρόσθετου χρόνου χρήσης) θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά και θα ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημέρα της αγοράς του.

14.6.Οι Μηνιαίες περίοδοι ενεργοποίησης και τα Top-Ups υπολογίζονται από μήνα σε μήνα (για παράδειγμα: από 15 Νοεμβρίου έως και 14 Δεκεμβρίου ή από 25 Φεβρουαρίου έως και 24 Μαρτίου).

15.      τιμεσ και τελη – φπα – μεθοδοι πληρωμησ - τιμολογηση

15.1.Οι τιμές και τα τέλη για την μηνιαία και ετήσια ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και για τα Top-Ups παρατίθενται στον Λογαριασμό σας MyLexus Δύο στοιχεία θα σημειώνονται διακριτά  στο τιμολόγιο που θα λάβετε (βλέπ. όρο 15.5).

15.2.Οι τιμές (συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος ΦΠΑ) που καθορίζονται από τον Πάροχο ΥΗΕ θα προωθούνται από την TME στον Πάροχο ΥΗΕ μετά την σχετική καταβολή σας. Ο Πάροχο ΥΗΕ θα αποφασίζει για ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμών του σύμφωνα με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις και όρους χρήσης και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

15.3.Το τέλος ενεργοποίησης και διαχείρισης της TME περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.

15.4.Δεχόμαστε τις ακόλουθες μεθόδους για την πληρωμή των μηνιαίων ή ετήσιων τελών σας ενεργοποίησης και/ή Top-Ups: πιστωτική/χρεωστική κάρτα και/ή PayPal.  Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ορισμένες μεθόδους πληρωμής ή να συμπεριλάβουμε επιπρόσθετες, κατά την διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή.

15.5.Τα Τιμολόγια θα εμφανίζονται στον Λογαριασμό σας MyLexus, με την έννοια ότι ένας σύνδεσμος προς την μορφή “PDF” του τιμολογίου θα σας αποστέλλεται μετά την αγοράς σας μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus.

16.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ αποσυρσησ

16.1.Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή την αγορά ενός Top-Up εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ενεργοποίησης ή αγοράς, χωρίς να δώσετε κανέναν λόγο.

16.2.Θα πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, θα σας επιστραφούν όλα τα τέλη και κόστη. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής την οποία χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή των τελών και κόστους σε σχέση με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή τις αγορές των Top-Ups, εκτός και εάν έχετε συμφωνήσει κάποιον άλλο τρόπο. Δεν θα σας χρεώσουμε κανένα τέλος ή κόστος για την εν λόγω επιστροφή.

17.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ/Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.1.Ο Πάροχος ΥΗΕ και/ή οποιοσδήποτε άλλος Τρίτος Πάροχος Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και/ή μίας ή περισσότερων εκ των Περιεχομένων Υπηρεσιών (την διαθεσιμότητα, λειτουργικότητες, χαρακτηριστικά, εμβέλεια και/ή προδιαγραφές) ή να τις αντικαθιστά με διαφορετικές ή ισοδύναμες υπηρεσίες ή να προσθέτει οποιαδήποτε διαφορετική ή νέα υπηρεσία, προσωρινά ή μόνιμα (για παράδειγμα, για συντήρηση, αναβάθμιση, βελτίωση, κ.λπ), χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις, τους όρους χρήσης  και το εφαρμοστέο δίκαιο.

18.      ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΜΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ της ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ σας της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗς ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

18.1.Έχουμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσουμε την ενεργοποίησή σας της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, εάν αποφασίσουμε να παύσουμε να διαθέτουμε ή εάν ο Πάροχος ΥΗΕ  αποφασίσει να μην παρέχει πλέον την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο γενικά ή στην χώρα χρήση σας, δίνοντάς σας μία εύλογη προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που τερματίσουμε την ενεργοποίησή σας πριν από την τελευταία ημέρα της σχετικής περιόδου ενεργοποίησης, η οποία έχει ήδη πληρωθεί από εσάς, θα σας επιστρέψουμε, μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, το μέρος του τέλους για την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο που αντιστοιχεί στο τμήμα της περιόδου ενεργοποίησης που δεν μπορέσατε να έχετε πρόσβαση και/ή  χρήση εξ αιτίας του πρόωρου τερματισμού εκ μέρους μας.

Εάν τερματίσουμε την ενεργοποίησή σας σύμφωνα με τον παρόντα όρο 18.1, δεν θα δικαιούσθε και δεν θα μπορείτε να διεκδικήσετε από εμάς και/ή από τον Πάροχο ΥΗΕ   οποιαδήποτε επανόρθωση, επιστροφή ποσού ή αποζημίωση πέραν της επιστροφής που προσδιορίζεται στον όρο 18.1.

18.2.Η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Διασύνδεσης στο Διαδίκτυο είναι αναγκαία προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις Σχετικές Υπηρεσίες. Επομένως, η κατάργηση της ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Πρόσβασης  στο Διαδίκτυο σημαίνει ότι καταργούνται επίσης και οι Περιεχόμενες Υπηρεσίες.

18.3.Η κατάργηση εκ μέρους μας ή η μη-ανανέωση εκ μέρους σας της ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, δεν θα επηρεάζει την παροχή των Υπηρεσιών Τηλεματικής, η οποία θα εξακολουθήσει βάσει της εγγραφής σας.

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.      τροποποιησεισ στους παροντεσ ορουσ χρησησ

19.1.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες.

19.2.Είναι δική σας υποχρέωση να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης MyLexus.

19.3.Εάν τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα σας γνωστοποιήσουμε την μεταβολή μέσω email.

19.4.Εάν, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη εκ μέρους σας του ανωτέρω αναφερόμενου email, δεν έχετε καταργήσει την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τον όρο 4, αυτή η μεταβολή θα τεθεί σε ισχύ και θα καταστεί δεσμευτική για εσάς από την εκπνοή αυτής της περιόδου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

19.5.Σε περίπτωση που τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου ενεργοποίησης για την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, θα σας επιστρέψουμε το ετήσιο τέλος ενεργοποίησης αναλογικά. Περαιτέρω πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αιτηθείτε αυτή την επιστροφή θα βρείτε στην Διαδικτυακή Πύλη MyLexus.

20.      συμμορφωση με το νομο

20.1.Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι  υποχρέωσή σας να συμμορφώνεστε με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς κατά την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, είναι υποχρέωσή σας να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε:

20.1.1.     εφαρμοστέους νόμους εισαγωγών και εξαγωγών και κανονισμούς που διέπουν την χρήση των Υπηρεσιών, και

20.1.2.     εφαρμοστέους νόμους  και κανονισμούς περί απορρήτου και απασχόλησης. Εάν είσθε εργοδότης και εάν διαθέτετε τις Υπηρεσίες μας στους υπαλλήλους σας, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε κανόνες και περιορισμούς αναφορικά με  την χρήση των Υπηρεσιών σε σχέση με τους υπαλλήλους (π.χ. παρέχοντας στοιχεία θεμιτής επεξεργασίας και λαμβάνοντας συναίνεση όπου απαιτείται), εξυπακούεται  ότι οι υπάλληλοί σας θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία πρόσβασης στο Internet ως άτομα.

21.      δανειζοντας το οχημα σας Lexus

21.1.Εάν επιθυμείτε να δανείσετε το όχημά σας  Lexus σε κάποιο άλλο πρόσωπο για την προσωρινή του (της) χρήση, πρέπει να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό ότι το όχημά σας Lexus είναι διασυνδεδεμένο όχημα και ότι θα μπορείτε να εντοπίσετε το όχημα και την οδηγική συμπεριφορά του προσώπου.

21.2.Προαιρετικά, μπορείτε να συμφωνήσετε με το πρόσωπο αυτό ότι θα ενεργοποιήσετε προσωρινά την «λειτουργία απορρήτου» στο όχημά σας Lexus, απενεργοποιώντας την ανιχνευσιμότητα του οχήματός σας μέχρις ότου απενεργοποιηθεί η «λειτουργία απορρήτου». Θα φέρετε τότε την υποχρέωση να τιμήσετε αυτή την συμφωνία για την διάρκεια της περιόδου δανεισμού.

21.3.Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε κάθε περίπτωση είστε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των προσώπων που χρησιμοποιούν το όχημά σας Lexus.

22.      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

22.1.Πρέπει να συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες απαιτήσεις και περιορισμούς και έτσι:

22.1.1.     θα εγκαταστήσετε εγκαίρως όλες τις αναβαθμίσεις, εξουδετέρωση ιών, συμπληρώματα και άλλες διορθώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες που θα θέτουμε στη διάθεσή σας κατά καιρούς,

22.1.2.     θα συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε εφαρμοστέα απαίτηση, προϋπόθεση ή κώδικα πρακτικής φορέα δικτύου / ασυρμάτου σε σχέση με την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών,

22.1.3.     δεν θα προβείτε σε πράξη ή παράλειψη που μπορεί:

22.1.3.1.     να διαταράξει ή να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή ασφάλεια των Υπηρεσιών, οποιουδήποτε δικτύου συνεργατών ή πωλητών της TME ή το απόρρητο οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

22.1.3.2.     να προξενήσει οποιαδήποτε ζημία στην TME ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη, πωλητή ή πελάτη της TME,

22.1.4.     δεν θα επιχειρήσετε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών:

22.1.4.1.     για οποιαδήποτε δόλιο, εγκληματικό, δυσφημιστικό, παρενοχλητικό ή αδικοπρακτικό σκοπό, ή προκειμένου να συμμετάσχετε σε ή να προωθήσετε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,

22.1.4.2.     για να αθετήσετε, να  παραβιάσετε, ή να βλάψετε πνευματική ιδιοκτησία ή απόρρητο ή άλλα δικαιώματα ή για να ιδιοποιηθείτε παράνομα την ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου,

22.1.4.3.     για να μεταδώσετε παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες με την πρόθεση να εξαπατήσετε, προξενήσετε βλάβη, ή να αποκτήσετε αδικοπρακτικά οτιδήποτε με αξία,

22.1.5.     δεν θα εξετάσετε, θα πάρετε στην κατοχή σας, θα χρησιμοποιήσετε, θα αντιγράψετε, θα κάνετε αντίστροφη τεχνική μελέτη, ούτε θα επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα που ανήκει ή έχει χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία οποιουδήποτε προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστατικού μέρους των Υπηρεσιών, εκτός εάν άλλως ορίζεται από εφαρμοστέους νόμους,

22.1.6.     δεν θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε ή να αποκτήσετε αυθαίρετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε δίκτυο, περιβάλλον, ή σύστημα της TME ή οποιουδήποτε εκ των συνεργατών, πωλητών ή πελατών της TME,  

22.1.7.     δεν θα συλλέξετε, χρησιμοποιήσετε, ή μεταβιβάσετε οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, που έχουν τύχει επεξεργασίας στα πλαίσια της χρήσης από εσάς των Υπηρεσιών, παρά μόνο για την επιτρεπόμενη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, και

22.1.8.     δεν θα επιχειρήσετε πρόσβαση ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή για τον πρωταρχικό σκοπό να παρακαολουθείτε την διαθεσιμότητα, απόδοση ή λειτουργικότητά του ή για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης ή ανταγωνιστικούς.

23.      Εγγυησεισ και ευθυνη

23.1.Παρά τα πλείστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για να εγγυηθούμε την ποιότητα και ασφάλεια των Υπηρεσιών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι:

23.1.1.     οι πληροφορίες που μεταδίδει το όχημά σας Lexus προς τα τερματικά συστήματα πληροφορικής μας, θα είναι πάντα απολύτως απόρρητες και ασφαλείς και ελεύθερες παντός ρίσκου υποκλοπής ή άλλης αυθαίρετης πρόσβασης,

23.1.2.     η πρόσβαση και η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή,

23.1.3.     τα δεδομένα που σας διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών είναι ακριβή ή πλήρη,

23.1.4.     οι Υπηρεσίες είναι ελεύθερες παντός σφάλματος ή ότι δεν θα υπάρχει απώλεια ποιότητας.

23.2.Δεν εγγυόμαστε την διαθεσιμότητα ή την ποιότητα της επείγουσας βοήθειας την οποία μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς στα πλαίσια ειδοποιήσεων σύγκρουσης. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε η TME, ούτε η Οδική Βοήθεια (RSA)  δεν θα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε αδυναμία να παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια και/ή συνδρομή της αστυνομίας ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σφάλμα κατά την παροχή τους.

23.3.Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα, πληρότητα, ή ορθότητα οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών και επομένως δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη απορρέουσα από την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών αυτών. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας τηρήσετε αλώβητους από κάθε ζημία ή απώλεια που εμείς ή οι συνεργαζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες μας μπορεί να υποστούν σε σχέση με την χρήση από εσάς των παρεχόμενων Υπηρεσιών από ΤρίτουςΜέρη Παρόχους Υπηρεσιών.

23.4.Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων που απορρέει από την δική σας αδυναμία να καταργήσετε την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες  σύμφωνα με τον όρο 4.

23.5.Παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν απαλλασσόμεθα ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας για:

23.5.1.     Θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από εμάς (εκτός από θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από ή σε σχετίζεται με τις καταστάσεις-περιπτώσεις  που καλύπτονται από τα τον όρο 23.2.),

23.5.2.     Απάτη, δόλια ψευδή δήλωση, βαρεία αμέλεια, ή από πρόθεση παράβαση καθήκοντος που προκλήθηκε από εμάς ή από οποιονδήποτε υπάλληλο ή εντολοδόχο μας, ή

23.5.3.     Απώλεια ή ζημία την οποία ενδεχομένως να μην μπορούμε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε σύμφωνα με το αναγκαστικό εφαρμοστέο δίκαιο.

23.6.Σύμφωνα με τον όρο 23.5, η συνολική μας ευθύνη από αμέλεια, παραβίαση σύμβασης, ή άλλο, σύμφωνα ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα περιορίζεται στο ανώτατο ποσό των

23.6.1.     ΕΥΡ 200, ή

23.6.2.     Το συνολικό ποσό των τελών που μας καταβάλατε κατά την περίοδο των τριών (3)  μηνών που προηγούνται του γεγονότος από το οποίο δημιουργήθηκε η ευθύνη.

23.7.Σύμφωνα με τον όρο 23.5, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι:

23.7.1.     για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία, είτε αυτή απορρέει από αμέλεια, παραβίαση σύμβασης ή άλλο, όπου συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απώλεια  κέρδους, απώλεια υπεραξίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια εισοδημάτων, απώλεια τζίρου, απώλεια επιχείρησης, δυσφήμιση, απώλεια ευκαιριών, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, ή

23.7.2.     για κάθε απώλεια ή ζημία απορρέουσα από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις και ευθύνες σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσεως.

24.      Δικαιωματα πνευματικησ ιδιοκτησιασ

24.1.Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τίτλοι και συμφέροντα στις Υπηρεσίες και σχετιζόμενα με αυτές ανήκουν σε εμάς, τους υπεργολάβους μας, και/ή τους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους μας.

25.      ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25.1.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομικά απαιτούμενη λειτουργία ηλεκτρονικής κλήσης θα ενεργοποιηθεί. Αυτό ρυθμίζεται από τον κανονισμό της ΕΕ για τις τηλεφωνικές κλήσεις (Κανονισμός 2015/758 της 29ης Απριλίου 2015) ή από τον αντίστοιχό του εκτός ΕΕ. Το όχημά σας Lexus θα ειδοποιεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη χώρα όπου βρίσκεται το όχημά σας Lexus σε περίπτωση σύγκρουσης που προκαλεί την ανάπτυξη αερόσακου.

25.2.Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκ μέρους σας ή εκ μέρους μας, στην άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών, δικαιωμάτων, ή βοηθημάτων κατά τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτά, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση τέτοιων εξουσιών, δικαιωμάτων, ή βοηθημάτων θα αποκλείει άλλη ή περαιτέρω άσκηση αυτών. Για να είναι ισχυρή οποιαδήποτε παραίτηση, πρέπει να είναι έγγραφη.

25.3.Εάν κάποιος όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσεως είναι άκυρος, παράνομος ή δεν μπορεί να επιβληθεί με κανένα κανόνα ή νόμο, ή δημόσια πολιτική, όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ή διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσεως θα παραμένουν, παρόλα αυτά, σε πλήρη  ισχύ και θα παράγουν έννομα αποτελέσματα. Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω εξακρίβωση ότι οποιοσδήποτε όρος ή άλλη διάταξη είναι άκυρη, παράνομη ή δεν μπορεί να επιβληθεί, τα Μέρη θα διαπραγματευτούν με καλή πίστη προκειμένου να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ώστε να πραγματοποιήσουν τον αρχικό σκοπό των Μερών όσο πιστότερα γίνεται.

25.4.Οποιαδήποτε διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης η οποία προορίζεται, ρητά ή σιωπηρά, να διατηρηθεί σε ισχύ μετά την κατάργηση ή λήξη της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες, δεν θα επηρεάζεται από τέτοια κατάργηση ή λήξη και θα συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, μετά από αυτό.

25.5.Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα του όρου 25.4, οι όροι 12.2, 20, 23, 24, 24.4 και 27 θα επιβιώνουν της λήξης ή κατάργησης της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες.

25.6.Δικαιούμαστε να αναθέσουμε υπεργολαβικά, να εκχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις μας σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο.

25.7.Δεν μπορείτε να αναθέσετε υπεργολαβικά, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις σας σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότησή μας.

25.8.Οι παρόντες Όροι Χρήσης συνιστούν την συμφωνία πλήρους εκπλήρωσης ανάμεσα σε εσάς και εμάς αναφορικά με τις Υπηρεσίες και ακυρώνουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, σχετιζόμενη με τις Υπηρεσίες.

26.      Στοιχεια επικοινωνίασ και παραπονων

26.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Πωλητή της προτίμησής σας σε πρώτο χρόνο. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: customer@lexus.gr

 

26.2.Εάν, και στο μέτρο που ισχύει κατά τους νόμους της χώρας εγγραφής σας στις Υπηρεσίες, και υπό την προϋπόθεση ότι είσθε καταναλωτής κατά τους νόμους αυτούς, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο:

26.2.1.     Μέσω της πλατφόρμας ODR κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr, όταν υποβάλλετε παράπονο μέσω της πλατφόρμας αυτής, η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση customer@lexus.gr μπορεί να αναφέρεται ως η διεύθυνση ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας, ή

26.2.2.     στην ακόλουθη αρμόδια αρχή: Συνήγορος του Καταναλωτή-grammateia@synigoroskatanaloti.gr.

27.      εφαρμοστεο δικαιο και δικαιοδοσια

27.1.Οι παρόντες Όροι Χρήσεως διέπονται από και θα ερμηνεύονται κατά τα δίκαια τo  δίκαιο της Ελλάδας.

27.2.Οποιαδήποτε δικαστική αμφισβήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο, την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσεως θα εισάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEXUS

 

Στη Lexus καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τιμούμε το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και να αναλάβουμε διαφανείς, θεμιτές και σύννομες επιχειρηματικές δραστηριότητες προκειμένου να είμαστε ισχυροί εταιρικοί πολίτες (corporate citizens). Είμαστε πεπεισμένοι ότι, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη σχέση με τους πελάτες μας και να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες συνδεδεμένων αυτοκινήτων, είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να είμαστε διαφανείς  σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Η παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου εξηγεί πως θα διαχειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (“Προσωπικά Δεδομένα”) όταν παρέχουμε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες οχήματος στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του Λογαριασμού σας MyLexus και να έχετε πρόσβαση σ’ αυτές μέσω της εφαρμογής και της διαδικτυακής πύλης MyLexus  (συλλογικά οι Υπηρεσίες”).

Θα πρέπει να διαβάσετε αυτή την Γνωστοποίηση Απορρήτου μαζί με την Γενική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Lexus (η Γενική Πολιτική Απορρήτου”): https://www.lexus.gr/privacy-and-data-protection-policy, στην οποία περιγράφουμε με γενικούς όρους πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και γιατί τα συλλέγουμε, τι κάνουμε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, με ποιον τα μοιραζόμαστε, πως τα προστατεύουμε, και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η παρακάτω οντότητα είναι υπεύθυνη για την συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Toyota Motor Europe SA/NV

Λεωφόρος Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Σε συνεργασία με:

Toyota Connected Europe Limited

10th Floor, Οδός Handyside 14-18

Λονδίνο N1C 4DN

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Toyota Motor Europe και η Toyota Connected Europe Limited, θα καλούνται στο εξής συλλογικώς  Lexus”, “Εμείς, “μας” or “εμάς”.

 

 

 

Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

-          Για να ενεργοποιήσουμε ή απενεργοποιήσουμε την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες,

-          Για να παράσχουμε τις Υπηρεσίες σ’ εσάς,

-          Για να διαχειριστούμε τις απορίες σας,

-          Για να υποστηρίξουμε τις πωλήσεις μας και τις εμπορικές μας δραστηριότητες,

-          Για να διεξάγουμε έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. με την μέθοδο «data analytics») ώστε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες, για να αναπτύξουμε νέα κινητικότητα και/ή συνδεδεμένες υπηρεσίες οχήματος και λύσεις και για να βελτιώσουμε την απόδοση των οχημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Lexus ή να αναπτύξουμε καινούργια,

-          Για να διασφαλίσουμε, συντηρήσουμε και υποστηρίξουμε τα δίκτυα, τα συστήματα και τις εφαρμογές μας,

-          Εάν είναι εύλογα απαραίτητο, σε σχέση με κάποια διένεξη, στην οποία έχουμε εμπλακεί ή μπορεί να εμπλακούμε είτε απ’ ευθείας μαζί σας ή με κάποιο τρίτο πρόσωπο.

-          Για να εκτιμήσουμε εάν το όχημά σας (ή μέρη του) καλύπτεται ακόμη από  εγγύηση.

-          Για να δημιουργήσουμε δυνητικούς πελάτες (π.χ. δοκιμάστε πριν αγοράσετε) για την υπηρεσία ασφάλισης βάσει χρήσης (UBI).

-          Όταν απαιτείται από τις Αρχές επιβολής του Νόμου ή τα δικαστήρια να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

-          Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας [π.χ. εάν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το όχημά σας Lexus, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα οδήγησης) για να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα].

Θα μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με άλλους για τους ακόλουθους σκοπούς:

-          Εάν διαθέτετε όχημα Lexus με ενσωματωμένη λειτουργία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών («Πάροχος ΥΗΕ») που θα παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να φέρει την νομική υποχρέωση να αποκτήσει ορισμένες πληροφορίες ταυτότητας σε σχέση με εσάς. Η Lexus θα συλλέξει αυτές τις πληροφορίες ταυτότητας από εσάς και θα τις χορηγήσει στον Πάροχο ΥΗΕ .

-          Για να δώσουμε τη δυνατότητα στο δίκτυό μας (εθνικοί διανομείς και Εξουσιοδοτημένοι Πωλητές/Επισκευαστές) να έλθουν σε επαφή μαζί σας στο πλαίσιο παροχής/υλοποίησης ορισμένων Υπηρεσιών,

-          Όταν δημόσιες αρχές (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου) και Δικαστήρια μας ζητούν να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σ’ αυτούς,

-          Εάν είναι εύλογα απαραίτητο, σε σχέση με κάποια διένεξη, στην οποία έχουμε εμπλακεί ή μπορεί να εμπλακούμε, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, με, π.χ. το (τα) άλλο μέρος (μέρη) που είναι αναμεμειγμένα στην διένεξη ή με κάποιο Δικαστήριο,

-          Εάν διαθέτετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάσει χρήσεως, με συνεργάτη της Toyota Insurance Management (TIM), και με βάση αυτό το συμβόλαιο, θα μοιραστούμε με τον ασφαλιστή τα Προσωπικά Δεδομένα που του είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από αυτό το συμβόλαιο και να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. τις πληροφορίες γεωεντοπισμού που συνδέονται με το όχημά σας Lexus, την οδηγική συμπεριφορά σας κ.λπ.).

-          Εάν έχετε ασφαλιστικό συμβόλαιο βάσει χρήσης με έναν ασφαλιστή που δεν ανήκει στον όμιλο εταιρειών Toyota και δεν είναι συνεργάτης της Toyota Insurance Management (TIM), θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς αυτόν ασφαλιστή μόνο μετά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

-          Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για εσάς εάν έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

-          Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με την ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και την παροχή των Υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών στην Lexus.

-          Ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να κοινοποιήσουμε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα σε τρίτους για νόμιμους σκοπούς, όπως για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λύσεων κινητικότητας (new mobility services and solutions).

 

Τίνος τα Προσωπικά Δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας;

Τα δικά σας, καθώς είστε το πρόσωπο που ενεγράφη στις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους μας χρήσεως.

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν επιτρέψετε σε άλλο πρόσωπο να οδηγεί/χρησιμοποιεί το όχημά σας Lexus, έχετε την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε σε αυτόν τον οδηγό/χρήστη την παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθεί αυτός ο οδηγός/χρήστης για την  επεξεργασία των δικών του (της) Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών.

Προς της μεταβιβάσεως της κυριότητα του οχήματός σας Lexus σε άλλο πρόσωπο ή σε μεταπωλητή, πρέπει να:

-          Αφαιρέσετε, στο μέτρο που είναι τεχνικά δυνατό, όλα τα στοιχεία και περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων), εάν υφίστανται, τα οποία έχετε αποθηκεύσει στο όχημά σας Lexus, η πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή από τον Λογαριασμό σας My Lexus και

-          Αφαιρέσετε, το όχημά σας Lexus από τον Λογαριασμό σας My Lexus.

 

Ποια Προσωπικά Δεδομένα θα συλλεγούν;

Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

-          Πληροφορίες ταυτότητας (π.χ. τίτλος, όνομα και επώνυμο, μητρική γλώσσα),

-          Πληροφορίες επικοινωνίας (π.χ. αριθμός κινητού, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση),

-          Εάν διαθέτετε όχημα Lexus με ενσωματωμένη λειτουργία διασύνδεσης στο Διαδίκτυο, πληροφορίες ταυτότητας που ζητεί ο Πάροχος ΥΗΕ, ο οποίος παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο (π.χ. αντίγραφο εγγράφων ταυτότητας, στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας),

-          Πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό My Lexus (π.χ. προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας, στοιχεία εγγραφής, προτίμηση γλώσσας επικοινωνίας, προτίμηση Εξουσιοδοτημένου Πωλητή/Επισκευαστή),

-          Πληροφορίες Γεωεντοπισμού που συνδέονται με το όχημά σας Lexus και/ή το smartphone σας [π.χ. γεωεντοπισμός του οχήματός σας (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), προγραμματισμένος προορισμός],

-          Οδηγική συμπεριφορά (π.χ. αρχεία οδήγησης, αρχεία ταξιδίων, ταχύτητα οδήγησης, ταχύτητα επιτάχυνσης και τροχοπέδησης),

-          Πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (εφόσον έχετε παράσχει τέτοιες πληροφορίες στον λογαριασμό σας My Lexus),

-          Πληροφορίες ταξιδίου,

-          Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητά σας κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να σας δώσουμε την δυνατότητα να μοιραστείτε την τοποθεσία του οχήματός σας Lexus με άλλους (π.χ. σε σχέση με εκείνες τις Υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε την τοποθεσία του οχήματός σας Lexus με άλλους, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας),

-          Κατηγορία Πελάτη,

-          Στοιχεία ταυτοποίησης Οχήματος (π.χ. πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός ταυτοποίησης οχήματος, ημερομηνία αγοράς του οχήματος),

-          Τεχνικά στοιχεία οχήματος (π.χ. διανυθέντα χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμου, προειδοποιήσεις) και διαγνωστικά δεδομένα (diagnostic data0,

-          Τρέχοντα και ιστορικά στοιχεία σχετιζόμενα με το όχημα (π.χ. εξαρτήματα, λάστιχα, χρηματοδότηση, ασφάλιση, σχετιζόμενα με εγγύηση στοιχεία, κατά περίπτωση),

-          Δεδομένα σχετικά με τιμολόγια και καταβολές που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες (π.χ. ιστορικό των πληρωμών σας για τις Υπηρεσίες, τιμολόγια, αριθμός ΦΠΑ, κατά περίπτωση), και

-          Ιστορικό Διάδρασης (π.χ. προγραμματισμένη συντήρηση και ραντεβού για σέρβις).

 

Ποια είναι η νομική βάση για την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Lexus;

1.    Απαραίτητηγιατηνεκπλήρωσητης σύμβασής μας με εσάς

ΓενικώςεπεξεργαζόμαστεταΠροσωπικάσαςΔεδομένακαθώςαυτόμαςείναιαπαραίτητοπροκειμένουναεκτελέσουμετιςυποχρεώσεις μας από την σύμβαση μέσω της οποίας εγγραφήκατε στις Υπηρεσίες.

2.    Τα νόμιμα συμφέροντά μας

Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, επεξεργαζόμαστεταΠροσωπικάσαςΔεδομέναεάναυτόείναιαναγκαίογιαναεπιδιώξουμετανόμιμασυμφέροντάμαςσεσχέσημετηνπαροχήτωνΥπηρεσιών, υπότηνπροϋπόθεσηότιτασυμφέροντάμαςδενυπερνικώνται απόταδικάσαςσυμφέρονταήδικαιώματακαιελευθερίες(π.χ. το δικαίωμά σας επί του απορρήτου). Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα:

-   Για να επιτρέψουμε στους συνεργάτες μας δικτύου Lexus (π.χ. εθνικούς διανομείς, Εξουσιοδοτημένους Πωλητές/Επισκευαστές) να έλθουν σε επαφή μαζί σας στο πλαίσιο υπενθυμίσεων συντήρησης και διαχείρισης συγκρούσεων.

-   Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να μοιραστείτε ορισμένα δεδομένα με άλλους (π.χ. την τοποθεσία σας, την τοποθεσία του οχήματός σας Lexus, τον προορισμό σας, τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής σας).

-   Για να μπορέσουμε να έλθουμε σε επαφή με πρόσωπο επείγουσας επικοινωνίας που εσείς έχετε ορίσει και το οποίο πρέπει να ειδοποιηθεί στην περίπτωση που εσείς και/ή το όχημά σας Lexus έχετε εμπλακεί σε σύγκρουση.  

-   Σε περίπτωση που διαθέτετε όχημα Lexus με ενσωματωμένη λειτουργία διασύνδεσης στο Διαδίκτυο, για να επιτρέψουμε σε εξωτερικούς παρόχους (π.χ. τους Παρόχους ΥΗΕ που παρέχουν την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο) να εκπληρώσουν την νόμιμη υποχρέωσή τους να σας ταυτοποιήσουν (συλλέγοντας τις πληροφορίες ταυτότητάς σας).

-   Για να διεξάγουμε έρευνα και ανάπτυξη ώστε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες, για να αναπτύξουμε νέες λύσεις κινητικότητας και να βελτιώσουμε την απόδοση των οχημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Lexus. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, με μορφή που δεν θα μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε εσάς.

-   Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας (π.χ. εάν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το όχημα της Lexus, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς σας) για να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα). και

-   Για να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όταν αυτό μας ζητείται από αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστήρια.

3.    Οι νομικές μας υποχρεώσεις

ΕπεξεργαζόμαστεταΠροσωπικάσαςΔεδομένα, εάναυτόμαςείναιαπαραίτητογιανασυμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις δημοσίων αρχών. Για παράδειγμα, εάνσαςέχουμεχρεώσειγιατηνχρήσησαςτηςυπηρεσίαςπρόσβασηςστοΔιαδίκτυο, ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διατηρήσουμε το τιμολόγιο (και τα Προσωπικά σας Δεδομένα επ’ αυτού) για μία χρονική περίοδο που προβλέπεται από το νόμο.

 

4. Με βάση τη συγκατάθεσή σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο εάν έχετε δώσει την προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να δημιουργήσουμε δυνητικούς πελάτες (π.χ. δοκιμάστε πριν αγοράσετε) για την υπηρεσία ασφάλισης βάσει χρήσης (UBI) ή για να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

 

Πως μπορώ να διακόψω την χρήση Γεωεντοπισμού του οχήματός μου Lexus;

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα Γεωεντοπισμού του οχήματός σας Lexus, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε την «λειτουργία απορρήτου» μέσω του λογαριασμού σας My Lexus. Εφόσον η «λειτουργία απορρήτου» είναι ενεργοποιημένη, θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοια δεδομένα γεωεντοπισμού.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, εφόσον ενεργοποιηθεί, η λειτουργία απορρήτου θα εφαρμοστεί σε όλες τις Υπηρεσίες που βασίζονται σε γεωεντοπισμό, εκτός από την ασφάλιση βάσει χρήσης, εάν συνάπτεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάσει χρήσης για το όχημά σας. Πολλές Υπηρεσίες βασίζονται (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) στα στοιχεία γεωεντοπισμού από το όχημά σας Lexus. Για το λόγο αυτό, όταν η «λειτουργία απορρήτου» είναι ενεργοποιημένη, αυτές οι Υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ή μπορεί η ποιότητά τους και η ακρίβειά τους να επηρεαστεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε ενεργοποιήσει την «λειτουργία απορρήτου», δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία που επιτρέπει τον εντοπισμό του οχήματός σας Τoyota και δεν θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε το όχημά σας, μετά από μία ειδοποίηση σύγκρουσης.Ωστόσο, εάν έχει συναφθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάσει χρήσης για το όχημά σας και εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απορρήτου, τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης του οχήματός σας Lexus θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, αλλά μόνο για τους σκοπούς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου βάσει χρήσης.

Η ρύθμιση της «λειτουργίας απορρήτου» (ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη) παραμένει στην θέση που έχετε επιλέξει μέχρις ότου αποφασίσετε να την αλλάξετε . Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση της «λειτουργίας απορρήτου» μέσω του λογαριασμού σας My Lexus.

 

Για πόσο καιρό θα κρατά η Lexus τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

Κρατάμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όχι περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας.

1. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του οχήματός σας

Προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας [π.χ. πληροφορίες γεωγραφικής θέσης που συνδέονται με το όχημά σας Lexus (π.χ. γεωγραφικό μήκος και πλάτος, προγραμματισμένος προορισμός) · συμπεριφορά οδήγησης (π.χ. ημερολόγια οδήγησης, ημερολόγια διαδρομής, ταχύτητα οδήγησης, επιτάχυνση και ταχύτητα φρένων) · πληροφορίες ταξιδιού )] διατηρούνται για 12 μήνες. Αυτή η περίοδος δύναται να είναι μικρότερη:

- Εάν η συνδρομή σας στις Υπηρεσίες τερματιστεί ή λήξει νωρίτερα.

- Εάν μεταβιβάσετε το όχημά σας Lexus και εάν ο νέος ιδιοκτήτης εγγραφεί στις Υπηρεσίες για το ίδιο όχημα. Σε αυτήν την περίπτωση θα διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του οχήματος από εσάς όταν ο νέος κάτοχος ενεργοποιήσει τη συνδρομή του.

 

2. Άλλα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα κριτήρια για να καθορίσουμε τις περιόδους για τις οποίες θα κρατήσουμε τα λοιπά Προσωπικά σας Δεδομένα (δηλ. άλλα από τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας):

-          Διάρκεια της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες και της παροχής Υπηρεσιών,

-          Οι νομικές μας υποχρεώσεις να διατηρήσουμε ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα,

-          Περίοδοι κατά τις οποίες μία απαίτηση μπορεί να προβληθεί από εμάς ή εναντίον μας,

-          Αναγκαιότητα για εμάς να διεξάγουμε ελέγχους (π.χ. ελέγχους ασφαλείας),

-          Αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο οποιασδήποτε τρέχουσας ή δυνητικής διένεξης.

Μετά την καταγγελία ή λήξη της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες, είτε θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με την χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, ή θα διατηρήσουμε τέτοια Προσωπικά Δεδομένα σε μορφή που δεν μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε εσάς.

 

Θα διαβιβασθούν τα Προσωπικά μου Δεδομένα σε άλλες χώρες;

Η Lexus δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Επομένως, τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορεί να αποθηκευτούν και να τύχουν επεξεργασίας από εμάς ή από τους παρόχους μας υπηρεσιών σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών διαφορετικών από την χώρα κατοικίας σας ή αγοράς του οχήματός σας Lexus. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορεί, για παράδειγμα, να διαβιβασθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και/ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως:

-          Η διαβίβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μίας απόφασης επάρκειας, που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ,

-          Έχουν υιοθετηθεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Αρχή προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 46.2 (γ) ή (δ) του ΓΚΠΔ, ή

-          Σε περίπτωση διαβίβασης των Προσωπικών σας Δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή διέπεται από την Ασπίδα Απορρήτου μεταξύ Ε.Ε. – ΗΠΑ κατ’ άρθρο 45 του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ρυθμίζονται οι διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσαμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως καθορίζεται στην ενότητα "Πώς μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα απορρήτου μου και να επικοινωνήσω με την Lexus;" παρακάτω.

 

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

Σε συνάρτηση με και υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, έχετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία διατηρούμε σχετικά με εσάς στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-          Το δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να σας χορηγηθούν σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα σχετιζόμενα με αυτά δικαιώματά σας. Αυτός είναι, εν μέρει, ο λόγος για τον οποίο σας παρέχουμε τις πληροφορίες σ’ αυτή την Γνωστοποίηση Απορρήτου.

-          Το δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ενδέχεται να θελήσετε την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επιβεβαιώσετε ότι η χρήση τους από εμάς είναι σύμφωνη με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

-          Το δικαίωμα διόρθωσης: Δικαιούσθε να διορθώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

-          Το δικαίωμα διαγραφής: Αυτό είναι επίσης γνωστό ως «το δικαίωμα στη λήθη» και, σε απλούς όρους, σας δίνει την δυνατότητα να ζητήσετε την διαγραφή ή αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όταν δεν υφίσταται επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ισχύουν εξαιρέσεις.

-          Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να σταματήσετε ή να εμποδίσετε την περαιτέρω χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, μπορούμε να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά η χρήση από εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων θα περιοριστεί.

-          Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και επαναχρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν η σχέση σας με την Lexus λήξει, το δικαίωμα αυτό, σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή διαβιβάσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εύκολα μεταξύ των δικών μας συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορίας (ΙΤ) και εκείνων ενός άλλου παρόχου υπηρεσιών, χωρίς να επηρεάζεται η χρηστικότητά τους. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και μπορεί να ισχύουν εξαιρέσεις. Επίσης, το δικαίωμα αυτό, μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε ορισμένες περιστάσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς δικαιώματα άλλων (για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοσθεί σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει, τα οποία επεξεργαστήκαμε προκειμένου να εκτελέσουμε την σύμβασή μας μαζί σας).

-          Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε νόμιμα συμφέροντά μας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν, εκτός εάν έχουμε επιτακτικό και νόμιμο λόγο για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

-          Το δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που γίνεται για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης.

-          Το δικαίωμα να υποβάλλετε διαμαρτυρία: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε διαμαρτυρία σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, στην Εθνική σας Αρχή προστασίας δεδομένων. Στην χώρα σας, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - complaints@dpa.gr.

-          Το δικαίωμα να μην υποβληθείς σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να μην υπαχθείτε σε μία απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και η οποία παράγει έννομα (ή εξίσου σημαντικά) αποτελέσματα για εσάς ή παρομοίως σας επηρεάζει σημαντικά.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να ασκήσετε  τα προαναφερθέντα δικαιώματα μόνο σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε  για εσάς στο πλαίσιο των Υπηρεσιών.

 

Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου απορρήτου και να επικοινωνήσω με την Lexus;

Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση από εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως ακολούθως:

-          μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διαγραφής και εναντίωσης, κάνοντας κλικ στους σχετικούς συνδέσμους του λογαριασμού σας My Lexus,

-          μπορείτε απ ευθείας να διορθώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, μέσω του λογαριασμού σας My Lexus και

-          για οποιοδήποτε άλλο αίτημα, παρακαλούμε αποστείλατε ένα email προς customer@lexus.gr .

Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με τα αιτήματά σας, το συντομότερο πρακτικά δυνατό και πάντα σε συμφωνία με τις νόμιμα προβλεπόμενες προθεσμίες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε απόδειξη της ταυτότητάς σας προκειμένου, για παράδειγμα, να εμποδίσουμε την αυθαίρετη πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εάν έχετε ζητήσει την διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, ενδέχεται να πρέπει να εξακολουθήσουμε να τηρούμε ορισμένα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται εκ του νόμου.

 

Μεταβολές στην παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου

Η Lexus δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου από καιρού εις καιρόν, και όταν το πράττουμε, θα επανεκδίδουμε μία αναθεωρημένη Γνωστοποίηση Απορρήτου, και θα σας ειδοποιούμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, στο μέτρο που απαιτείται εκ του νόμου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί  μας όπως παρατίθεται στο κεφάλαιο «Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου απορρήτου και να επικοινωνήσω με την Lexus ανωτέρω.

 

Συγκρούσεις ή Αντιφάσεις μεταξύ της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου και της παρούσας Γνωστοποίησης Απορρήτου

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση ή αντίφαση μεταξύ μίας διάταξης της παρούσας Γνωστοποίησης Απορρήτου και μίας διάταξης της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου, θα υπερισχύει η παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Lexus Πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης για να εγγραφείτε.
Πρέπει να αποδεχθείτε την πολιτική απορρήτου για να εγγραφείτε.