1. Discover Lexus
  2. Νέο Επιχειρηματικό & Τεχνολογικό Κέντρο Lexus

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LEXUS

Η Lexus θα εγκαινιάσει ένα νέο επιχειρηματικό και τεχνολογικό κέντρο στην Shimoyama, περιφέρεια Aichi, στην Ιαπωνία, το Μάρτιο του 2024. Αυτό θα προσφέρει την ευκαιρία στους μηχανικούς και σχεδιαστές της Lexus να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους από το τμήμα προϊοντικού προγραμματισμού.


Τόσο τα αυτοκίνητα όσο και οι εργαζόμενοι θα εξελίσσονται μέσω “driving & fixing” στις διαδρομές δοκιμών του κέντρου που προσομοιώνουν απαιτητικά οδηγικά περιβάλλοντα από όλο τον κόσμο. Αυτό θα γίνεται εφικτό χάρη στις μεγάλες εγκαταστάσεις της Shimoyama και στο έντονο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

 

Ένα νέο κτίριο Lexus και ένα συνεδριακό/εκθεσιακό κέντρο “Messe” θα ανεγερθεί επίσης, με εγκαταστάσεις όπου η εταιρία μπορεί να εργάζεται πάνω σε projects με εξωτερικούς συνεργάτες. Και οι δύο εγκαταστάσεις θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε άτομα από τη Lexus και εξωτερικούς εταίρους ή οργανισμούς να συνεργάζονται σε ένα ανοιχτό και ευέλικτο περιβάλλον, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εξέλιξη των αυτοκινήτων.

Το νέο τριώροφο κτίριο της Lexus θα αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο στην εξέλιξη των οχημάτων. Το ισόγειο, θα περιλαμβάνει μία περιοχή που θα ‘αντιγράφει’ την εμφάνιση και αίσθηση ενός χώρου pit stop της αγωνιστικής πίστας του Nürburgring, όπου άτομα από όλες τις ειδικότητες μπορούν να συνεργάζονται πάνω σε projects, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία αιχμής για ευέλικτη εξέλιξη των οχημάτων.

Η διάταξη του σχεδιαστηρίου στο δεύτερο όροφο έχει επιλεχθεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας, με τα μοντέλα από πηλό σε εμφανή θέση. Εδώ, σχεδιαστές, μηχανικοί παραγωγής, αεροδυναμιστές και άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συνεργάζονται στενά πάνω σε νέες ιδέες στην καρδιά της σχεδιαστικής εξέλιξης της Lexus.

Ο χώρος γραφείων του πρώτου ορόφου έχει ανοιχτή σχεδίαση που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία διαφορετικών τμημάτων και θα μεγιστοποιεί την ατομική δημιουργικότητα. Για την επιτάχυνση της εξέλιξης, μία ευέλικτη εργασιακή φιλοσοφία θα επιτρέπει στο προσωπικό να κινείται ελεύθερα από τον ένα όροφο στον άλλο, όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το κτίριο Messe θα ενθαρρύνει και θα επιτρέπει τη δημιουργικότητα με εξωτερικούς εταίρους της Lexus. Εκτός από μία αίθουσα που λειτουργεί ως πολυχώρος, διαθέτει χώρους συνεργείων όπου οι ομάδες και οι εταίροι μπορούν να συναντώνται, να αξιολογούν, να εκτελούν εργασίες και να αλληλοεπιδρούν με τα οχήματα.

Η εξέλιξη των διαδρομών δοκιμών έχει ξεκινήσει. Ήδη πραγματοποιούνται δοκιμές σε έναν επαρχιακό δρόμο μήκους 5.3 km με υψομετρικές διαφορές 75 m και μεγάλη ποικιλία στροφών, κάνοντας χρήση του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Θα υπάρχουν συνολικά 10 διαδρομές δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής αξιολόγησης υψηλών ταχυτήτων και άλλες που προσομοιώνουν διαφορετικά οδοστρώματα από όλο τον κόσμο.

Για τη δημιουργία του κέντρου της Shimoyama, έχουν εξεταστεί προσεκτικά τα σημαντικά θέματα αρμονικής συνύπαρξης με το τοπικό περιβάλλον και τις κοινότητες.

Μεγάλη προσπάθεια έχει επενδυθεί στη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Διατηρητέα χαρακτηριστικά και εγγενή φυτά και είδη άγριας χλωρίδας & πανίδας υπάρχουν στο 70% των εγκαταστάσεων περίπου. Η Lexus εργάζεται επίσης για την υποστήριξη της αναγέννησης και διατήρησης των γειτονικών δασών και ορυζώνων, που οι ντόπιοι ονομάζουν satoyama (γειτονικά οικοσυστήματα που είναι στενά συνδεδεμένα με τη ζωή των ντόπιων κατοίκων). Άνυδροι και υποβαθμισμένοι ορυζώνες αποκαθίστανται σε υγρότοπους, ενώ μόνιμα αρδευτικά κανάλια εγκαθίστανται σε γειτονικά χωράφια για να προσφέρουν καταφύγιο σε υδρόβια όντα. Επιπλέον έχουν κατασκευαστεί τούνελ και γέφυρες για τη διατήρηση της φυσικής μορφολογίας του εδάφους όσο το δυνατόν περισσότερο και τη διασφάλιση βιότοπων και μεταναστευτικών διαδρομών για ζώα και φυτά.